Τετάρτη, Φεβρουάριος 28, 2024

       
       
  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ    
       
  Γ.Ε.Σ.ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ 210 8005911  
  6η Μ.Ο.Μ.Α.Στρ. Λοχ. Καποτά 210 2464267  
  305 ΣΠ 210 2463815  
  306 Ε.Β.Τ. / Τ.Κ.Τηλ. κέντρο: 210 8194084-088  
  2ο ΤΥΛ 210 8194060  
  3ο ΤΥΛ 210 2469142  
  745 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ/ΤΚ 210 2462962, 2468601  
  7ο ΕΠΙΤ. ΓΡ. ΒΑΣΕΩΣ ΥΛΙΚΟΥ    
  Στρ. Λοχ. Καποτά 210 2400922  
  784 ΤΓΜ/1ο ΓΡΑΦΕΙΟτηλ. κέντρο: 210 2400921-2  
  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 2400920  
  791 ΤΕΦ/4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 210 2443435, 2460247  
  ΝΕΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΧΑΡΝΑΙ 210 2463700  
  ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 210 2461661  
  3η Μ.Κ.Ε.Π. 210 2468503  
  ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 210 2466694  
  ΜΟΙΡΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 210 2470488  
  123 ΠΤΕ ΤΑΤΟΪ 210 2460811  
       

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΑΧΑΡΝΕΣ

ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ